WPT1 In kaart brengen van curricula en analyse van bestaande curricula

Verantwoordelijk

Uniklinik RWTH Aachen; andere betrokken partners: Université de Liège & Universiteit Maastricht

Inhoud

De WPT1-behoeftenanalyse zal de huidige problemen met betrekking tot patiëntveiligheid en de huidige stand van de competenties en het onderwijsaanbod op dit gebied inventariseren. We zullen de huidige aanpak van patiëntveiligheid in de drie landen vergelijken met het ideaalbeelduit de literatuur en nagaan wie verantwoordelijk is voor patiëntveiligheid en wat de potentiële behoeften van deze personen zijn. Wij zullen ook een workshop organiseren met deskundigen van internationale beroepsverenigingen en het Europees Patiëntenforum om onze bevindingen te valideren en de doelstellingen te bepalen van de uitgebreide, multiprofessionele onderwijs- en opleidingsmodule van COMPAS over patiëntveiligheid en duurzame inzet van zorgprofessionals en veerkracht.

WPT2 Onderwijskundige methoden en blauwdruk

Verantwoordelijk

Universiteit Maastricht; andere betrokken partners: Uniklinik RWTH Aachen & Université de Liège

Inhoud

In WPT2 zal aanvullend literatuuronderzoek verricht worden naar geschikte opleidingsmethodes en bestaande kaders, zoals de "Multiprofessional Patient Safety Curriculum Guide", ontwikkeld door de WHO, en bestaande opleidingsactiviteiten in de Euregio Maas-Rijn en daarbuiten. Hierbij worden zorgprofessionals en onderwijskundigen betrokken.

Daarnaast zullen we een raamwerk ontwikkelen voor patiëntveiligheidsonderwijs voor de Euregio Maas-Rijn en overeenstemming bereiken over de vraag welke modules in het kader van het COMPAS-project verder worden uitgewerkt. We ontwikkelen richtlijnen over het gebruik van onderwijskundige methoden en manieren om zowel theoretische als praktische iinformatie te integreren in onderwijs. Daarnaast formuleren we evaluatie- en beoordelingscriteria.

WPT3 Ontwikkeling en uitwerking van individuele opleidingen en een onderwijskader

Verantwoordelijk

Université de Liège; andere betrokken partners: Uniklinik RWTH Aachen & Universiteit Maastricht

Inhoud

In WPT3 zullen we een gepersonaliseerd onderwijskader ontwikkelen dat gebruik maakt van simulaties met een studentgerichte aanpak en adaptieve leerondersteuning. Met dit werkpakket wordt beoogd een gepersonaliseerde portfolio samen te stellen. Zo kunnen lerenden hun eigen onderwijstraject leiden,  specifieke leerdoelstellingen bereiken en modules in hun eigen tempo voltooien. Het doel van WPT3 is dat de inhoud beantwoordt aan de behoeften van het openbaar onderwijs, terwijl rekening wordt gehouden met alle wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van elke partnerregio en -staat.

WPT4 Behoud van personeel - Foutenmanagement en veerkracht

Verantwoordelijk

Uniklinik RWTH Aachen; andere betrokken partners: Université de Liège & Universiteit Maastricht

Inhoud

In dit werkpakket is aandacht voor onderwijs en veerkracht, om zorgprofessionals te ondersteunen in hun werkzaamheden.  

WPT5 Pilotstudie, evaluatie en uitvoering

Verantwoordelijk

Université de Liège; andere betrokken partners: Uniklinik RWTH Aachen & Universiteit Maastricht

Inhoud

Er zullen pilotstudies worden georganiseerd om de verschillende opleidingsmodules te testen en te evalueren. Er zal een iteratief proces worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat optimaal rekening wordt gehouden met de adviezen van de doelgroepen en om tegemoet te komen aan de behoeften in de regio. De pilotstudies vereisen een specifieke betrokkenheid van de simulatiecentra bij het ontwikkelen en testen van de verschillende modules. De algemene evaluatie van het project zal in verschillende stappen worden uitgevoerd. De pilotstudies zullen worden opgezet door kernthema's van de opleiding te selecteren die verband houden met de veiligheid in de gezondheidszorg, zoals communicatie, situationeel bewustzijn of het melden van incidenten.  Bovendien wordt een prospectieve evaluatie van de relevantie van de opleidingsmodules binnen de cursus voorgesteld.