Doelstellingen

Doelstelling 1

Ontwikkeling van complete multiprofessionele onderwijs- en opleidingsinstrumenten voor patiëntveiligheid.

Doelstelling 2

Implementatie en verspreiding van een omvattende multiprofessionele opleiding in de regio Maas-Rijn

Doelstelling 3

Behoud van het personeelsbestand en het weerstandsvermogen