COMPAS Enquêtes

Beste patiënten, uw mening telt!

Deel a.u.b. uw ideeën en mening over wat u als patiënt (on)veilig doet voelen in de gezondheidszorg en laat patiëntveiligheid tot bloei komen.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om patiëntveiligheid in de gezondheidszorg vanuit het oogpunt van de patiënt te evalueren. Om eventuele hiaten te dichten en zwakke punten aan te pakken, willen wij op basis van de resultaten opleidingsmodules ontwikkelen. 

Beste zorgprofessionals, uw stem is nodig!

Beste zorgprofessionals, uw stem is nodig!
Help ons te weten te komen welke behoeften er bestaan op het gebied van patiëntveiligheid en de veerkracht van de gezondheidszorg in de Euregio Maas-Rijn. Vertel ons over welke onderwerpen u meer te weten zou willen komen door onderstaande enquête in te vullen!

Op basis van uw input ontwikkelen universiteiten en UMC's in Aken, Luik en Maastricht opleidingsmodules om zorg veiliger te maken én de veerkracht (toekomstige) zorgverleners te bevorderen.

Evenementen

Openbare Kick-Off op 7 maart 2022

Wij danken deelnemers voor hun actieve bijdragen aan de openbare kick-off van het COMPAS-­project op 7 maart 2022. De levendige discussie over patiëntveiligheid zijn een inspiratie voor het project. We kijken uit naar toekomstige uitwisselingen over dit belangrijke onderwerp.

Impressie

Hier zijn enkele impressies van de hybride startbijeenkomst, die plaatsvond via Zoom en in aanwezigheid in het Center for Teaching and Training (CT2) van het Uniklinik RWTH Aachen