Het COMPAS Advisory Board

Clément Buléon, PhD, MD

Clément Buléon is anesthesist en senior consulent intensive care in Caen (Frankrijk). Hij is simulatietrainer en opleider van toekomstige simulatietrainers en is actief betrokken bij nationale en internationale netwerken voor simulatietraining en onderzoek. Naast zijn klinisch werk als arts heeft hij zich ten doel gesteld bij te dragen tot de ontwikkeling van simulatie. Door het verbeteren van kennis en praktijk wil hij het teamwork en de kwaliteit en veiligheid van de zorg positief beïnvloeden.

Benoît Cardos, MD

Benoît Cardos is cardioloog en spoedarts in de André Renard Kliniek in Luik (België). Hij is betrokken bij de kwaliteit van zorg en de implementatie van processen in zorginstellingen. Hij heeft een master in management van gezondheidsorganisatieen in pedagogie  ,en leidt de inrichting voor  gezondheidszorg aan de universiteit van Luik.

Prof. Walter Eppich, PhD, MD, MEd

Walter Eppich is kinderspoedarts en medisch opleider. Hij is voorzitter van SIM, Centre for Simulation Education and Research van het Royal College of Surgeons in Ierland en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Prof. Eppich geeft talrijke basis- en vervolg cursussen voor simulatie-opleiders. Zijn onderzoek richt zich op de bijdrage van gesprekken aan individueel en teamleren, bijv. feedback, debriefing, coaching, teamreflectie en -aanpassing.

Hartwig Marung, MD

Hartwig Marung is anesthesist, seminarleider, onafhankelijk beoordelaar van QUASI-G (Quality and Safety in Healthcare) en docent voor crisismanagement aan de Medical School Hamburg. Hij heeft zich in zijn werk gespecialiseerd in patiëntenveiligheid en risicobeheer.

Albine Moser, RN, MPH, PhD

Albine Moser is werkzaam bij de Zuyd Hogeschool (Nederland) en de Universiteit Maastricht (Nederland) als senior onderzoeker en hoofddocent voor interprofessioneel onderwijs. Ze is opgeleid als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Ze heeft  ervaring met participatie van verschillende betrokkenen (in het bijzonder patiënten), kwalitatief onderzoek en interprofessioneel en participatief actieonderzoek.

Méryl Paquay, RN, CCRN, MSc, PhD student

Méryl Paquay is kwaliteits- en veiligheidsverantwoordelijke op de spoedgevallendienst en simulatietrainer in het simulatiecentrum van Luik (België). Zij is opgeleid als verpleegkundige met als specialisatie "Community Health" en heeft een Master in Public Health (specialisatie: management). In het bijzonder werkt zij aan de verbetering van de processen tussen veilige zorg en de werkomgeving door een nieuwe managementstrategie te ontwikkelen die klinische debriefings omvat.

Prof. Roger Rennenberg, MD

Roger Rennenberg is internist en expert in vasculaire geneeskunde met een bijzondere belangstelling voor onderwijs en patiëntveiligheid. Hij is Onderwijsdirecteur Geneeskunde bij de Faculty of Health, Medicine and Life Science (FHML) van de Universiteit Maastricht (Nederland). Door zijn bijdrage aan patiëntveiligheid en onderwijs werd hem een hoogleraarschap op dit gebied aan de Universiteit Maastricht toegekend.