Welkom

In de Euregio Maas-Rijn (EMR) kan samenwerking in zorg over de grens  en uitwisseling van deskundigheid helpen bij het bieden van goede patiëntenzorg. De hoeksteen voor goede zorg  –  en patiëntveiligheid zijn goed opgeleide  zorgprofessionals. In het kader van het COMPAS-project zullen we onderwijsmodules ontwikkelen over patiëntveiligheid, veerkracht, innovatie en leiderschap, waarmee de basis wordt gelegd voor goede zorg en patiëntveiligheid in de EMR.

Visie

We willen patiëntveiligheid verbeteren, samenwerking over de grens stimuleren en de werkervaring van zorgprofessionals in de EMR verbeteren.

Missie

In dit internationale project werken we met drie partners aan een serie onderwijsmodulen die zorgprofessionals interdisciplinair opleidt op het gebied van patiëntveiligheid en veerkracht.

Waarden

De grondgedachte van de Europese Unie – om internationale communicatie en samenwerking te bevorderen – staan hoog in het vaandel in dit project. Daarnaast streven we naar wetenschappelijke onderbouwing van onze onderwijsmodules.