Over COMPAS

COMPAS staat voor "Comprehensive Multiprofessional Education for improving, distributing and implementing Patient Safety and maintenance of workforce in the EMR".

Dit project maakt deel uit van het door de EU gefinancierde INTERREG-programma Euregio Maas-Rijn (EMR) en wordt medegefinancierd door de regionale autoriteiten van de drie EMR-landen:  België, Nederland en Duitsland.

Relevantie van het project

"To err is human, to learn from it is devine.' (aangepast parafrase van Alexander Pope). Patiëntveiligheid is van toenemend belang in de zorg. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 15% van de kosten en  werkzaamheden in ziekenhuizen samenhangt met veiligheid en correctie van fouten. Patiëntveiligheidsrisico's  zijn grotendeels te wijten aan menselijke factoren, communicatie en misverstanden in het samenwerking. Ondanks de uitgebreide ervaring, kennis en vaardigheden van het medisch personeel krijgt één op de tien patiënten in het ziekenhuis te maken met een incident, waarvan de helft vermijdbaar zou zijn.  Hoewel er in de afgelopen jaren veel is verbeterd, is het effect van de huidige (vaak geïsoleerde) verbeterstrategieën minder dan gehoopt. Dit benadrukt dat er behoefte is voor een holistische benadering van patiëntveiligheid, als een thema wat niet los kan worden gezien van andere problemen in zorg.  Een duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel in de Euregio Maas-Rijn en het bevorderen van veerkracht - in geplande zorg én in crisissituaties - is volgens ons sterk gerelateerd aan patiëntveiligheid en daarom een belangrijke focus voor het project.

Verschillende factoren kunnen bijdragenaan het voorkomen van veiligheidsincidenten. Naast menselijke fouten, worden communicatie en veiligheidscultuur als belangrijke oorzaken gezien. Daarnaast lijken zorgprofessionals niet altijd voorbereid te zijn op veranderingen en innovaties in de gezondheidszorg. Ook opleiding voor  innovaties in zorgprocessen en –systemen schiet soms tekort. Als zorgprofessionals zich onvoldoende voorbereid en ondersteund voelen in hun werkzaamheden, gaat dit ten koste van hun veerkracht. Daarom is het belangrijk om zorgprofessionals op te (blijven) leiden om mee te kunnen gaan met medische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.  

Het COMPAS-project inzake patiëntveiligheid en verkraacht

Bekijk onze video over ons project ‘’patiëntveiligheid en veerkracht’’ voor meer informatie over het project.

Uitdagingen voor de patiëntveiligheid in de EMR

In de Euregio Maas-Rijn, waar  België, Nederland en Duitsland aan elkaar grenzen, wordt samengewerkt aan het verbeteren van patiëntveiligheid.   De zorgsystemen in deze regio verschillen van elkaar, wat kan leiden tot aanvullende risico's. Met name wanneer zorg over de grens plaats vindt, is het belangrijk dat zorgprofessionals worden voorbereid op internationale verschillen, en leren hier mee om te gaan.   Onderwijs gericht op een gezamenlijk begrip van de verschillende zorgsystemen, kan eraan bijdragen dat zorg over de grens vanzelfsprekender wordt en dat zorgprofessionals zich competenter voelen. . Door onze krachten over de grenzen heen te bundelen, kunnen we patiëntveiligheidsonderwijs samen verbeteren en zorgen we voor goede zorg in de Euregio.

Map of the Euregio Meuse-Rhine

Doel van het project

Het COMPAS-project zal bijdragen aan samenhangend patiëntveiligheidsonderwijs in de Euregio. Samen met zorgprofessionals en onderwijskundigen, zullen we een concept maken voor onderwijsprogramma's - op micro- en macroniveau - op het snijvlak van gezondheidszorg, patiëntveiligheid en innovatie. De samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en opleidingsinstituten in de Euregio Maas-Rijn, maakt het mogelijk om onderwijs op verschillende niveaus aan te bieden.

Overzicht van het project

Startdatum 01.03.2021

Einddatum 31.08.2023