Ontwerp van opleidingsmodules

Cursusbeschrijving

Deze module bestaat uit een hoofdmodule met algemene informatie over training en specifieke, behoeftegerichte submodules.

De hoofdmodule is primair gericht op besluitvormers in de gezondheidszorg, kwaliteitsmanagers en opleiders van medisch personeel in de prehospitale zorg (bijv. docenten/trainers, praktijkinstructeurs, docenten). Andere professionals in de gezondheidszorg, zoals spoedeisendehulpartsen en paramedici, kunnen echter ook belangrijke informatie leren over training in het algemeen en de invloed ervan op de patiëntveiligheid.

Binnen deze module zijn twee submodules opgenomen om verschillende soorten e-learningmodules te illustreren, afhankelijk van de leerdoelen en vereisten. De twee submodules tonen een theoretische module en een module waarin praktische kennis wordt aangeleerd (bijv. hoe verschillende soorten toegangen te plaatsen).
Om te beslissen welk type module (theoretisch of praktisch) het meest geschikt is, moet je zowel de inhoud als de doelgroepen filteren en je training daarop aanpassen.

Doelstellingen

  • Verbeterde en op maat gemaakte training in reddingsdiensten, bijvoorbeeld door het identificeren van individuele zwakke punten als resultaat van de (toegepaste) feedbackmodule
  • Verbeterde kwaliteit van pre-hospitale patiëntenzorg door bijleren en verbeterd kwaliteitsmanagement

Formaat

De module bestaat uit drie hoofdstappen:

Stap 1: Beoordeling van de behoeften en presentatie van de verschillende trainingsvormen

Stap 2: Sorteren van de onderwerpen en hun belang voor patiëntveiligheid en huidige behoeften (bijv. voor pandemieën)

Stap 3: Het formuleren en definiëren van de onderwerpen voor de trainingsmodules. Gebruik van feedbacktools om de training consequent te optimaliseren.

Contact

ars@ukaachen.de

Team

Prof. Dr. med. Stefan Beckers | anesthesiologist
Lea Bouché | psychologist
Cassandra Rehbock | Public Health Scientist
Corinna Wennmacher | health scientist
Katrin Kootz | student assistant (biomedical sciences)
Clara Vos | student assistant (medicine)