Feedbackmodule - de veiligheid van preklinische patiënten verhogen door telegeneeskundige feedback

Cursusbeschrijving

Deze module is gemaakt om theoretische informatie te geven over feedback in het algemeen en om een link te leggen naar ons ontwikkelde feedbacksysteem.
Voor deze module hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin spoedeisende hulp artsen en paramedici werden gemonitord via telemedicine technologie en vervolgens feedback kregen om het teamwerk en de patiëntveiligheid te verbeteren. Om deze module te kunnen gebruiken en implementeren, is het nodig om over de juiste technische infrastructuur te beschikken, de feedbackchecklist te testen en deze ten slotte aan te passen aan de organisatorische omgeving, bijvoorbeeld door kwaliteitsmanagers.

Doelstellingen

  • De feedback tussen collega's verbeteren met behulp van een gevalideerde checklist
  • Een organisatorisch kader bieden voor de implementatie van een feedbackmethode
  • Medewerkers bewust maken van het belang van het accepteren en gebruiken van feedback
  • Verbeterde kwaliteit van pre-hospitale patiëntenzorg door het verdiepen van feedback voor spoedeisende hulp artsen/paramedici
  • Verbeterd kwaliteitsmanagement

Formaat

  • Online

Contact

ars@ukaachen.de

Team

Prof. Dr. med. Stefan Beckers | anesthesiologist
Lea Bouché | psychologist
Cassandra Rehbock | Public Health Scientist
Corinna Wennmacher | health scientist
Katrin Kootz | student assistant (biomedical sciences)
Clara Vos | student assistant (medicine)